קטלב מצוי

katlavקטלב מצוי

Arbutus

אופן הפעולה: לאנשים החווים קושי בחיים. התמצית עוזרת להבין את חשיבות הקשיים ביצירת זהות ומשמעות לחיים.

תיאור בהרחבה:
קטלב מצוי מאפשר לחזק ערך עצמי בתהליך שבו האדם המתמודד מפתח עמידות ונחישות מול הקושי. התמצית מאפשרת להביא את הבנת חשיבות ההתגברות על הקושי, אל המודעות.

הבנת הקושי הוא אתגר לאדם משום שקושי אינו נתפס כדבר חיובי מי רוצה לחוות קושי בחייו? התמצית מכוונת לכך שישנו עוד מדד להצלחה בחיים מעבר למה שאתה אוחז, רוכש או בעליו. המדד הנוסף להצלחה בחיים הוא של על מה התגברת בחייך?

תוך כדי תהליך ההתגברות האדם נעזר באנשים ומפתח עמידות כאשר הוא מוכן להמשיך לחפש ולמצוא את העזרה שבאמצעותה ירכוש כלים ויתגבר על האתגר.

ערך עצמי קשור לאהבה עצמית היכולת להתגבר מגיעה מאהבה ובונה את

האישיות ומפתחת את האדם לכן השם קט לב מסמל את תהליך הגדילה של האדם מלב קטן לגדול.