קרה לך משהו לא טוב? כשהופיע לאורית לחץ בחזה, היא הלכה לרופא שלא מצא דבר. כאשר חקרה בכוחות עצמה מה הסיבה למקור הכאב בחזה, מצאה שיש בה יכולת כתיבה שאינה ממומשת ונרשמה לבית ספר גבוה לכתיבה והיום היא עומדת לפני הוצאת ספר פרי עטה. ברגע שהחלה לכתוב נעלם הכאב בחזה ולא שב. המסר פשוט: כל…