שנק החורש

shenek-hachuresשנק החורש

Limodorum abortivum

אופן הפעולה: תמצית המצפון, משחררת אנשים החיים עם רגשות אשם.

תיאור בהרחבה:
רגשות אשם עולים כאשר לא עמדתי בסטנדרטים שלי או של החברה בה אני נמצא. האשם, הוא כלי לשליטה מאוד יעיל, משום שהוא מצריך יכולת שיפוט עצמית, המחייבת אותך להיות בו זמנית גם קטגור, נאשם וגם הפוסק. יכולת השפיטה מתקיימת רק בגלל שהאדם מקבל על עצמו את היותו נאשם באופן מוחלט בלי לבדוק מי הוא המאשים והאם זה נכון!.

רגשות האשם עולים, כאשר האדם אינו מקבל אחריות על מעשיו, מסתיר או מדחיק, או מתכחש להם.

האדם אינו שואל את עצמו איך זה יכול להיות שהוא נאשם ומאשים בו זמנית ולמה הוא מאמין למה שהקטגור-מחשבותיו מאשימות אותו. רגשות האשם עולים כאשר הקטגור מספר סיפור בו היית יכול לפעול אחרת ובגלל מה שעשית משהו אחר נפגע, סיפור שלעיתים אין לו שום קשר למציאות.

כל מצב שאתה יכול לקבל אותו כבלתי נמנע, (מה שקרה קרה) משחרר את רגשות האשם ומבטל את הצורך בקטגור. אז הזהות שלך זו שאינה תלויה בפסיקתו של הקטגור מאפשרת לך להיות חופשי ממנו כאשר כל מה שהואשמת בו מתגלה כשרירותי לחלוטין או שאתה נוקט עמדה ומודה שפעלת לא נכון ומנסה לתקן את המצב על-ידי פעולה.