שושן צחור

shushan-tzachurשושן צחור

Cirthmum martimum

אופן הפעולה: שושן צחור מתאים לאנשים הפוחדים מקרבה ואינטימיות.

תיאור בהרחבה:
אינטימיות מידת הקרבה והקשר לעצמי האמיתי שלך, והיכולת להיות חשוף נפשית רגשית וגופנית במערכות היחסים עם אחרים. המשמעות של האינטימיות היא בעצם היכולת של האדם לשהות במערכות יחסים בתוכה הוא ירגיש טוב עם עצמו ועם בן הזוג שלו. האינטימיות מאפשרת לאדם להיות מעורב בחייו של בן זוגו מבלי לנהל אותו. זו היכולת לקבל את הזולת כפי שהוא על מעלותיו וחסרונותיו לדאוג לו לכבד אותו ולשאוף שיהיה מאושר. אינטימיות היא היכולת של האדם להיות ערום ללא מסכות עם עצמו ועם הסביבה.

זו התמצית המאפשרת את היכולת לראות בכל אדם את עצמך.

יחסים אינטימיים, הם יחסים בהם האדם מרגיש בטוח להביט בכל החלקים הפיזיים הנפשיים והרגשיים שלו עצמו. כלומר לכל אדם פצעים או פגיעות מהחיים אותם הוא נושא עימו והפצעים הללו משמרים את פגיעותו והם אינם משתחררים בלי היכולת של האדם לקבלם כהכרחיים להתפתחותו ולחשוף אותם, אחרת מתקיים הפחד שהזולת לא יקבל אותו בגלל הפגיעות אותה אין האדם מקבל בעצמו ולכן אינו מוכן לחשוף אותן.

קבלה עצמית, קבלה עצמית מלמדת אותנו לקבל את כל החלקים ולאהוב אותם. ניתן לבדוק תהליך

במערכת יחסים אינטימית משום שמערכת זו מאפשרת לנו לחשוף את עצמנו לאהבה דרך קרבה ולא לחוות דחייה.

ריפוי של חלקים מודחקים הוא דרך אינטימיות.

לכן התמצית מטפלת באנשים שאינם יכולים להיות באינטימיות וקרבה.

אינטימיות = טוהר

מאפשרת לאדם לטהר את הגוף מכל אותם מחשבות על עצמו שהאדם אינו מוכן להתמודד איתן. התמצית מאפשרת ניקיון של תפיסות, על הגוף שאינם מאפשרים לאדם את היכולת להיות באינטימיות עם עצמו וגם אם אחרים.

לאנשים הסוגרים את עצמם בצורה זו או אחרת בפני אחרים.