רותם המדבר

rutem-hamidbarרותם המדבר

Retama raetam

אופן הפעולה: משחררת אנשים מהפחד מהלא נודע הגדול מכולם המוות, גם עוזרת גם להיפוכונדרים החוששים ממחלות מדומות.

תיאור בהרחבה: התמצית עוזרת לשחרר את האדם מהדבר ממנו הוא מתיירא יותר מכול, המוות. אנשים חולים או החושבים כי הם חולים פוחדים משני דברים: מכאב פיזי ומסבל נפשי. הגוף,המחלה
והמוות אינם יכולים לחשוב…. לכן הסבל והפחד עולים לא מהגוף החולה, הגוסס וכו' אלא מהמחשבות עליו. המחלה והמוות הן תופעות במציאות שקורות, אך הפחד מהן עולה רק מהמחשבות שאינן מקבלות את מה שקורה ומתנגדות לו. גם לאנשים המפחדים ממחלות, מסבל פיזי, שמשהוא נורא יקרה להם, למרות שאין שום סימן לכך שדברים ישתבשו. לאנשים המאמינים למחשבותיהם שמשהו לא טוב הולך לקרות להם, להיפוכונדרים.