רומוליאה צידונית

rumulea-tsidunitרומוליאה צידונית

Romulea Phoenicia

אופן הפעולה: תמצית הפרפקציוניזם, עוזרת לאנשים להשתחרר מתפיסת השלמות שיש להם על עצמם והעולם.

תיאור בהרחבה:
פרפקציוניסטים אינם אנשים מאושרים משום שלדעתם שום דבר אינו מושלם, לכן מכיוון ששום דבר אינו מושלם, יש לעשות מאמצים כדי שהוא יהיה כזה והם אף פעם אינם נגמרים. הפרפקציוניסט אינו שקט אף פעם, משום שתמיד יש עוד מה לעשות, ולשפר ולכן גם אף פעם אי אפשר לנוח מחשבתית.

הפרפקציוניסט חושב שאם יחשוב שהעבודה שיצר מושלמת, מה שיוציא מתחת לידיו יהיה לא מושלם.

הוא אינו מבין שהבעיה אינה במה שהוא יוצר אלא במה שהוא חושב עליו. הבעיה אינה באובייקט החיצוני אלא בדרך שבו הפרפקציוניסט משליך עליו את מחשבתו. העובדות הן שאף פעם אין מספיק זמן, ואף פעם המוצר אינו מושלם, לכן במקום לשנות את המוצר על הפרפקציוניסט לבחון ולשנות את הדרך בה הוא חושב. התמצית מאפשרת לפרפקציוניסט לראות את החיים באור יותר נינוח, ולאפשר לו להבין שהוא קיבל חיים מושלמים כפי שהם ותפיסתם כלא מושלמים והניסיון לשפר אותם רק גורם לאדם להתמודד עם הקשיים אותם הוא יוצר בעצמו.