קריתמון ימי

kritmon-yamiקריתמון ימי

Cirthmum martimum

אופן הפעולה: קריתמון ימי מיועד לאנשים ציניים הפוחדים להיפגע, שחושבים כי הם כבר ראו הכול ויודעים הכול ושספונטאניות עבורם היא מילה מגונה.

תיאור בהרחבה:
ספונטאניות: היכולת לקבל החלטות המשוחררות ממגבלות השגרה, תכנון, הרגל ובאוטומטיות. זו בעצם פעולה ספונטאנית שאינה מבוססת על התנסויות קודמות.

לאנשים מתוכננים שאינם רוצים לשנות את שגרת יומם ומפחדים מספונטאניות. הספונטאניות בעיניהם נתפסת כחוסר אחריות משום שהם מבלבלים בין החלטות ללא בדיקה לבין חופש. אדם הפועל בחוסר אחריות אינו אדםספונטאני משום שההרגלים שלו מנהלים אותו באופן קבוע. אדם ספונטאני פועל מתוך מקום אחר, למשל אנשים האוכלים ארוחות בשעות קבועות מול אנשים האוכלים כאשר הם רעבים. או אדם המחליט לצאת לחופשה לאותו המקום בכל שנה מול אדם הבוחר להכיר מקומות שונים.

היכולת להיות ספונטאני מאפשרת לאדם לראות הזדמנויות, ולחיות ללא תכנון מוקדם עם ביטחון. החיים מלאים בהפתעות, לכל מי שמוכן להיות מופתע. אז אם האדם מחושב מה שהוא אומר זה שהמציאות שהוא חווה מאיימת עליו ושהיא מפחידה וצריך להתכונן לכל רע. התמצית מאפשרת לאדם ליהנות יותר מהחיים ולצאת להרפתקאות בלי לחשוש שבדרך זו הוא הופך להיות בלתי אחראי..

לאנשים ציניים, ציני הוא אדם שנפגע בעבר שחושב שראה את הכול ויודע כול שאינו רוצה> לשוב ולהיפגע לכן נמנע מכל מה שחושב שיכול לפגוע בו ומגיב בציניות.