קחוון החוף

kachvan-hachufקחוון החוף

Anthemis leucanthemifolia

אופן הפעולה: התמצית עוזרת לאנשים המתקשים בקבלת שינויים בחייהם.

תיאור בהרחבה:
לאנשים המתקשים לקבל שינויים. אוהבי שגרה שכל יציאה ממנה מאימת עליהם. מחשבותיהם מתמקדות בשאלה מדוע זה לא
כך /או למה זה
קרה/ או זה לא צריך לקרות כך-דרך חשיבה זו אינה מאפשרת להם להיות בקשר עם ההווה. אדם כזה מעוניין בהחזרת המצב לקדמותו (בלתי אפשרי)ולא בקבלת השינוי.

התמצית מאפשרת להמשיך הלאה למרות השינוי. התמצית מיועדת לכל מי שהשינוי-שינויים בחייו הובילו אותו לנקודה בה הוא חושב כי הוא אינו מסוגל להמשיך, ואינו מקבל את השינוי כדבר מה שיכול להיטיב עימו.

התמצית עוזרת לאדם לעבור את הגשר בין תפיסת המציאות כפי שהוא רוצה למה שקרה ולקבל אותה. ישנם מצבים בהם האדם חושב כי מה שקרה לא היה צריך לקרות כי מה שהאדם חושב שהיה צריך לקרות ולא קרה זה הנכון. התמצית עוזרת לאדם לפתח חוש פרופורציה ולהמשיך הלאה.