צפורני-חתול מצויות

צפורני-חתול מצויות

ציפורני חתול-תמציות פרחי ארץ ישראל

ציפורני חתול-תמציות פרחי ארץ ישראל

Calendula arvensis

אופן הפעולה: תמצית הממירה קינאה ושנאה לאהבה.

תיאור בהרחבה:
התמצית מספקת את היכולת לשנות את התגובות האוטומטיות של האדם כלפי כל מי שהוא חושב ששונה ממנו. שנאה וקינאה עולים כי לאדם יש תפיסת עולם/אמונה השונה מזו של האחר ואין הוא מקבל את האחר כלגיטימי. רגש של שנאה או קינאה עולה כאשר לכאורה יש תחרות על אותה הטריטוריה, מעמד, חפץ. כאשר אין אנו מקבלים

את מה שאנו רוצים או חושקים בו ומפרשים את המציאות כמקום שאנשים בחוץ הם הסיבה לבעיות שלנו, יעלה הרגש של שנאה או קינאה כלפי אותו האדם. התמצית מלמדת כי השונא את עצמו שונא, המשקר את עצמו משקר והכועס על עצמו כועס.

שנאה וקינאה הם בדרך כלל רגשות מודחקים של עניינים לא סגורים בינינו לבין עצמנו הנובעים מאמונותינו. התמצית מאפשרת לראות את עצמנו בכל אדם ואדם, התמצית מאפשרת לראות מצבים המספקים תמונת מציאות

של שנאה קינאה, ליכולת לראות בכל אירוע את הקרבה הפשוטה לאהבה.