צנון מצוי

tznun-matzuiצנון מצוי

Raphanus raphanistrum

אופן הפעולה: לאנשים עם מתח עצבי רב, התמצית עוזרת להפיג את המתח המשפיע על מערכת העצבים חלק מטיפות שקט.

תיאור בהרחבה:
לאנשים עצבניים,

עם מתח פנימי רב, כעסנים ורגזנים. אנשים רגישים לכבודם, קשה להם להתחשב ולהכיר בזולת משום שהכרה בקיומו של האחר מצריכה

v

התנהגות מתחשבת, התנהגות מתחשבת נחשבת כחולשה. הם דואגים לבני משפחתם, אולם כל מי שאינו נמצא בקטגוריה זו יכול להיחשב כאויב. הם מסרבים להשתנות גם עם בריאותם רופפת, ואינם מסוגלים להבין את הקשר בין התנהגותם לבריאותם. התמצית מאפשרת לאנשים אלו להכיר בקשר בין המחשבות שלהם לבין הבריאות שלהם, ולפתוח אותם לעולם שאינו מבוסס על פגיעות כאמצעי תקשורת אלא על הכרה והתחשבות בזולת.

הסיבה להתנהגות כזו היא ראיית העולם כמקום מסוכן ומאיים ומכיוון שהאדם פגיע יש לגונן עליו בכל מחיר, בדרך כלל אלו הם אנשים שאינם יכולים להכיל איש מלבדם.