צהרון מצוי

tzaharun-matzui

צהרון מצוי

Gynandriris sisyrinchium

אופן הפעולה: משחררת גברים ונשים מקשיים בדרך כלל עם דמות נשית/האם, האחות, הבת בחייהם. התמצית מחברת נשים וגברים לצד הנשי שלהם.

תיאור בהרחבה:
לגברים ונשים שיש להם טענות, כעסים וזיכרונות קשים מנשים בחייהם, וקשה להם לסלוח לה. התמצית מספקת לאדם אמצעי שיוכל לעזור להתמודד בדרך שונה עם הצד הנשי שלו. התמצית מראה לאדם שהבעיות עם הדמות הנשית או האם אינם נפתרות אלא אם כן האדם מקבל התכונות להם הוא מתנגד כחלק ממנו. כל עוד הדמות מספקת דרמות כעסים, ביקורת ולעיתים אפילו שנאה, האדם אינו מקבל אותה כפי שהיא, אולם אם האדם מכיר באם כהשלכה שלו המציאות תראה לו שאין יותר קונפליקט.

להכיל את דמות האם/אישה פירושו להיות מסוגל לראות את עצמך בה. אבל אם אתה אינך יכול לראות את עצמך באמך/באישה מה שתחווה זה סכסוכים עד שנקבל כי כל מה שאנו לא מקבלים בה, הוא מה שאין אנו יכולים לקבל בעצמנו.