עלקת מוטל

motel aleketעלקת מוטל

Orobance mutelii

אופן הפעולה: תמצית החמלה, לאנשים שאינם מקבלים את השונה, הזר, והמוגבל ומרחיקים אותם מהם במהירות ולעיתים גם בכוח.

תיאור בהרחבה:

"טפילות" (זה שלוקח ואינו נותן דבר) בצמחים היא מצב במציאות בו צמח אחד יונק את מזונו ישירות מצמח אחר. בחיים אין מצב של טפילות, טפילות היא פירוש מושג, יש מצבים בהם אין אנו מבינים את מחברתנו שאותם אנו רוצים להרחיק מאיתנו בשם הטפילות.

חשוב להבין מה משמעותה של צמח "טפיל", זה המקבל את מזונו מאחרים, לכאורה הוא לוקח ואין הוא מקבל, אך אם נבדוק לעומקם של דברים מתברר שאכן עלקת מוטל לוקחת מזון מהפונדקאי אך היא גם מזינה את האדמה ואת השורשים של הצמח איתו היא נמצאת בסימביוזה.

בחברה המערבית השונה, הזר, והטפיל (חלק מהחרדים נתפסים ככאלה גם היום בחברה הישראלית) נחשבים לזרים, לנטע זר אותו יש להרחיקו למען רווחתנו.

המפתח להבנת המושג טפיל נמצא בתוך החמלה הטבעית (היכולת לאהוב את הזולת כפי שהוא) שבכל אחד מאיתנו, המאפשר לנו לקבל את השונה והזר, כחלק בלתי נפרד מחברתנו, גם אם אורח החיים שלנו שונה לגמרי משלו. החמלה מספקת דרך המאפשרת לראות את הקרבה והשייכות. המודעות לכך גורמת לנו לפעול בדרך שאין בהם פגיעה בזולת, הגורמת להרחקתו, לבידודו ולהשפלתו.

לא כל אדם מסוגל למצוא בתוך עצמו ביטויי לחמלה" כלפי הטפיל. קשה בעולם שלנו לחמול, המציאות שלנו מזמינה אותנו לבחור כנגד החמלה ומותירה מלפנים ומאחור עולם מלא שנאה וכעס. החמלה מאפשרת לגדול לא על חשבון אלא ביחד, ומשדרגת את פנימיותו של האדם באהבה ולא מהבדלה.

החמלה מספקת את המפתחות לכל תהליך שנתמודד איתו: לא לפגוע, לא לשקר, ולא לקבל את הזולת כמובן מאליו, הנבואה "וגר זאב עם כבש" יכולה להגיע רק עם חמלה. בסופו של דבר החמלה מלמדת אותנו לקבל מציאות, לא להתנגד לה, אם איננו מקבלים את הזר, גם כן לא נקבל מחלות, ולא נקבל דבר השונה מתפיסת עולמנו.