סחלב קדוש

sachlav-kadushסחלב קדוש

Orchis sancta

אופן הפעולה: ביישנות, לאנשים המתקשים להעמיד את עצמם בקדמת הבמה גם אם יציעו להם תמצית הבושה, לאנשים המתביישים בהוריהם ובעצמם, משחררת מהאמונה שאני או אחרים צריכים להיות אחרת.

תיאור בהרחבה
סחלב קדוש מנער את האדם, מטלטל אותו וגורמ לו לצאת החוצה אל העולם. זו התמצית שנותנים לאם כשהלידה מתארכת, כשהתינוק מסרב לצאת לעולם, ולאנשים המסרבים לקחת את קדמת הבמה גם כאשר היא מוצעת להם על מגש של כסף.

לאנשים המתביישים בעצמם בהוריהם בילדיהם בבגדיהם ובמוצאם.