סחלב פרפרני

sachlav-parperaniסחלב פרפרני

Orchis caspia

אופן הפעולה: עבור אנשים המתקשים לתת (קמצנות) בעיקר לעצמם ולכן אינם יכולים לחוות שפע.

תיאור בהרחבה:
אנרגיית הסחלב הפרפרני פועלת על היכולת לתת ממה שיש לך, ומחברת את האדם לאנרגיית השפע, ומלמדת אותו שקבלה ונתינה זה אותו הדבר. אנשים שרק יודעים לקבל הם אנשים שהחיים דוחפים אותם לדאוג לעצמם בלבד. המחשבה של אנשים קמצנים אומרת שאם אתן לא יהיה לי.

המפתח להבנת הקמצן זו החמדנות, כלומר קמצן הוא חמדן…הקמצן תמיד רוצה עוד, אף פעם אין לו מספיק ולכן אין הוא פועל ממקום של שפע. שפע הוא מצב שבו הנתינה לעצמך ולאחרים נמצאת באיזון, אבל אצל הקמצן המחשבה אין מספיק מנהלת אותו ולכן לנתינה אין משמעות משום שהנתינה אינה מספקת לו הנאה.

התמצית מספקת לקמצן פירוש שונה לנתינה, היא מלמדת אותו שיש לו דבר מה רק כאשר הוא נותן אותו לאחרים. האדם יודע כמה הוא עשיר רק כאשר הוא נותן ממה שיש לו. לספר כמה כסף יש, אינו עושה את האדם לעשיר, מה שעושה את האדם לעשיר היא היכולת להעניק ממה שיש לך, וכאשר אינך יכול להעניק ממה שיש לך עני הנך. העושר זו תחושה פנימית הבאה לידי ביטוי בנדיבות.

כלומר העושר הוא ביכולת לתת מה שיש לך ועוני הוא כאשר אינך יכול לתת מעצמך דבר.

הנתינה מאפשרת לאדם לתת לעצמו, ולא לחסוך בחשמל, אוכל, נסיעה במכונית, הפעלת מזגן קניית בגדים כי אין מספיק.