סחלב הביצות

sachlav-habitzutסחלב הביצות

Orchis dinsmorei

אופן הפעולה: תמצית המכוונת את האדם להתבוננות פנימית כדי לקבל תשובות על עצמו, תמצית ההתבוננות.

תיאור בהרחבה: התמצית מכוונת את האדם להסתכל פנימה, אל הכיוון ההפוך ממה שהוא רגיל להתבונן. כל הפעולות מקורן מהפנים החוצה ולא ההיפך. האהבה אינה נמצאת בחוץ היא נמצאת היכן שאתה מרגיש אותה, והאדם מרגיש את האהבה בפנימיות שם המקור שלה ושם היא נמצאת. סחלב הביצות מלמד לחיות בלי פירושים על מי שאתה, ואם אתה רוצה לדעת מי אתה, תוכל לעשות זאת אם תתבונן פנימה. כל מה שבחוץ משתנה וזמני, האישיות שלך השלמה איננה יכולה בחוץ הפנה מבטך פנימה ומצא אותה.