נר-הלילה החופי

ner-hakyla-hachupiנר-הלילה החופי

Oenothera drummondii

אופן הפעולה: לאנשים חרדים, התמצית משחררת מחרדות ממושכות מדברים לא ידועים או הגיוניים (משהו רע הולך לקרות). באה לידי ביטוי בקשיים בשינה ובפריחה בעור.

תיאור בהרחבה:

לאנשים הסובלים מחרדות הנמשכות זמן רב וחושבים שמשהו רע יקרה לגופם או לקרובים להם כאשר אין שום איום ממשי. לדאגות נמשכות ללא הפסקה וגורמות להם לחוות נדודי המתישים אותם. התמצית פועלת הרגעת המערכת הסימפתטית האחראית על מצבי המתח.

הביטוי הפיזי של החרדות יכול לבוא לידי ביטוי בעור. המסר שהגוף מקבל מהמחשבות המפחידות הוא שמסוכן שם בחוץ וכדאי להישאר בגבולות הבטוחים של הבית.

אך מכיוון שגבולות נוצרו כדי לפרוץ אותן, הפריחה בעור נועדה להבהיר כי העור/גוף אינו מגבלה להתפתחות, וכך גם האדם אין הוא מוגבל אלא במחשבותיו. וכאשר חוסמים את החיים מלזרום, הם ינסו למצוא דרך לפרוץ החוצה. העור מגיב בפריחה או בגירוד, בדרך הזו מנסה האדם בדרך מכאנית לא מודעת לפרוץ את המגבלה של העור על ידי פציעתו.