נורית אסיה

nurit-asiaנורית אסיה

Ranuculus asiaticus

אופן הפעולה: לאנשים רעיוניים המתקשים ליישם את תוכניותיהם, הם בעלי תוכניות מפורטות ברמת הדמיון אך כאשר מגיעים לשלב הביצוע אינם מיישמים אותן.

תיאור בהרחבה:
זו התמצית של המעשיות. כשבונים בונים עם תוכניות המבוססות על דמיון, התמצית מספקת את החיבור מהתכנון לבצוע. לאנשים בעלי השכלה שאינם ממשים את מה שלמדו, לתלמידים נצחיים הלומדים קורס אחר קורס בתקווה שאם יצברו ידע יהיו טובים יותר.

לאנשים "רוחניים", הלומדים קורסים לטיפול באנשים ואינם מממשים אף אחד מהקורסים שלמדו מהצד הפרקטי. תמיד יהיו להם טענות כלפי המורים "שאינם עורכים

יותר תרגולים" אך כשיש להם הזדמנות ליישם את הידע שלמדו תמיד ימצאו סיבה מדוע לא לבצע. עוברים מקורס לקורס ומשיטה לשיטה, וממטפל למטפל.