מרסיה יפהפיה

maresis-yefehfiaמרסיה יפהפיה

Maresia pulchella

אופן הפעולה: משחררת מהפחד מהתמודדות עם החיים הבא לידי ביטוי לפעמים במערכת הנשימה.

תיאור בהרחבה:

התמצית קשורה לצ'קרה חמש ומשפיעה על מערכת הנשימה. האדם המגיב לתמצית זו קשה לו להתמודד עם החיים, ובוחר לא להתמודד איתם. מיועדת לכל מי שבוחר במחלה כאמצעי להימנע מהתמודדות. עוזרת לאנשים שאינם מוכנים

לאתגר את עצמם ולפתח את הכישרונות הטבועים בהם, לאנשים שפוחדים להיכשל ומעדיפים את המחלה על האתגרים.

מערכת הנשימה מסמלת את החיבור לחיים את היכולת לנשום אויר ולהוציא אויר. היכולת לחיות קשורה ליכולת לנשום,

חלק גדול ממחלות הנשימה קשורות ברצון לחיות אך בפחד מהחיים. כאשר האדם מפחד לחיות הביטוי יהיה או במערכת הנשימה או במערכת העור.

לאנשים שהמחלה משמשת אותם ככלי לתשומת לב או לקבלת הטבות כספיות, ומשחררת אותם מהתמודדות על מקום עבודה ופרנסה. לאנשים שהתרגלו שמטפלים בהם ושאינם צריכים להתאמץ לרווחתם.