אנרגיה ואיך היא מעניקה חיים לאדם?

adad

מה מעניק חיים לגוף האדם?

מאת ד"ר בדרי כאג סטין

מבחוץ, "גוף האדם" נראה כמערכת מאוד מורכבת, המפעילה אברים פנימיים, תאים ויחסי גומלין כימיים בדרגות שונות. הגוף מתמיר את האנרגיה החודרת לתוכו ומשתמש בה לשימור כוח החיים שלו. אולם ברמה העמוקה יותר גוף האדם הוא "שדה רוטט" הפועם בתדרים שונים (בעיקר בטווח הנמוך). כך שהמורכבות, כתופעה פיזית גלויה, מבוססת על הפשטות.

מה שמעניק לשדה הרוטט (גוף האדם) את החיות היא האנרגיה החיונית המשרתת ככוח חיים. המקור של אנרגיה זו הוא "האנרגיה האוניברסלית", הנמצאת בתוך "שדה האנרגיה האוניברסלית". האנרגיה האוניברסלית אינה מספקת לגוף רק את המבנה הגנטי, מזון ואוויר. היא גם מעבירה אנרגיה טהורה לה נזקק הגוף כדי לחיות חיים בריאים. לארבעת אלו: גנטיקה, מזון, אוויר ואנרגיה טהורה נתייחס מעתה והלאה כאל "ארבעת החיוניים".

חשוב לציין כאן, שלמרות שהרפואה הקונבנציונלית מכירה בשלושת המרכיבים הראשונים של "ארבעת החיוניים", היא עדיין נכשלת, לרוע המזל, בהבנת המרכיב הרביעי, שמהווה את החלק המהותי ביותר מבין הארבעה. זאת כנראה משום שהמדע לא הצליח עד עכשיו להבחין בשדה האנרגיה האוניברסלית העדין המקיף את גופנו. מסיבה זו, רוב שיטות הטיפול המקובלות כיום (תרופות) מיועדות לטפל בתסמינים ונכשלו בסילוק הגורם למחלה. הסיבה העיקרית למחלה אינה יכולה לנבוע ממקור פיזי, משום שבמקורו גוף האדם הוא גוף אנרגטי (שדה רוטט), שרק לכאורה יש לו הופעה פיזית. כאשר עובדה זו תובן, ניתן יהיה להבין גם את השימוש באנרגיה אוניברסלית למטרות התמודדות עם מחלות. רק טיפול זה יכול להביא לריפוי יעיל, ורק הוא ראוי לשם "רפואה מונעת".

על הקורא לזכור כי ה"אנרגיה החיונית", המעניקה חיים לגוף באמצעות "ארבעת החיוניים" (גנטיקה, מזון, אוויר והשדה העדין), היא למעשה אנרגיה אוניברסלית, משום שארבעת החלקים האלה הם חלקים של שדה האנרגיה האוניברסלית. שלושת הראשונים, גנטיקה, מזון ואוויר, בהיותם חלקים של "השדה הנמוך", מכילים אנרגיות אוניברסליות נמוכות, ואילו הרביעי, שהוא "השדה העדין" או "השדה הגבוה", מכיל את הרמות הגבוהות ביותר של האנרגיה האוניברסלית. למרות שהאנרגיה האוניברסלית מורכבת מכל "ארבעת החיוניים", אנו נשתמש במונח "אנרגיה אוניברסלית" לציון החלק הרביעי – "השדה העדין" (או השדה הגבוה), שבו אנו מבקשים להתמקד. ככלות הכל, חלק זה הוא שהוזנח ביותר על ידי המדע והוא הדורש את מירב תשומת הלב.

אם כן, גוף האדם מקבל באופן חופשי וקבוע אנרגיה אוניברסלית משדה האנרגיה האוניברסלית העדין המקיף אותו. האנרגיה הזו היא המרכיב העיקרי של ה"אנרגיה החיונית". ה"אנרגיה החיונית" הזו, המכונה גם "פראנה" או "צ'י", מעניקה חיים לגוף, מספקת את צרכיו האנרגטיים ומשמרת את בריאותו.

ירידה באנרגיה החיונית גורמת למחלות. במקרים קיצוניים, אובדן מוחלט של האנרגיה החיונית הופך את הגוף לחומר מת. מספר הרטיטות של הגוף יקטן והאנרגיה שלו תרד אל מתחת לסף הדרוש לקיום חיים. חומר מת כגון סלעים, מים וכד' הוא בעל רמת רטיטות נמוכה מאוד, וכך מה שנותר בגוף חסר האנרגיה החיונית הוא רק חומר מוצק. מכאן ברור כי אם לא תסופק לגוף אנרגיה חיונית ברמת רטיטות גבוהה באופן רציף, הוא לא יוכל לשמור על רמת הרטיטות הדרושה לתפקוד המערכת החיה. מכאן שאנרגיה חיונית מעלה את רמת הרטיטות של הגוף ומשמרת חיים.