לשון-פר סמורה

leshonparלשון-פר סמורה

 

Ipomoea cairica

אופן הפעולה: לאנשים עם קושי בהתמודדות עם דמויות סמכותיות-ביטול עצמי, התמצית עוזרת בחיבור ולמנהיגות הטמונה באדם והמשתקפת בקושי עם הדמות הסמכותית.

תיאור בהרחבה:
לשון-פר סמורה מתאימם לאנשים המתקשים בתחום מסוים של חייהם להתמודד עם דמויות כריזמטיות ומבטלים את עצמם בפניהם. לאנשים שנטייתם הטבעית היא להתחבר לאנשים בעלי עוצמה, מורים רוחניים ומנהיגים ורואים את החיים דרך נקודת המבט של אותם אנשים. הם מסוגלים לשרת רעיון או מטרה של אחרים וגם להלחם עליה אבל לא למען רעיון משל עצמם.

יכולים להיות בתהליך של הערצה בו יראו רק את הדברים הטובים באדם אך ללא יכולת לראות את הפגמים. כלפי חוץ יכולים להיות פנאטים ואין הם מסוגלים להתמודד עם גישות לחיים המנוגדות (ביקורת) לאורח החיים של דמות הסמכות שלהם. הם כמהים לאהבה והערכה, אבל מחפשים אות אצל המורים אך לא בעצמם.

גם למצבים בהם האדם מבטל את רצונו בפני דמות הסמכות כמו במצבים בהם האדם פוחד לבקש

את המגיע לו ומגיע למצב של ניצול.

התמצית עוזרת לאדם לראות את העולם בו הוא חי באופן שונה, ומקרבת אותו להבנה שאם הוא פה, אז יש לו דבר מה ייחודי לתרום לעולם.

התמצית מספקת את היכולת לאדם להשתחרר מהתלות בדמות הכריזמטית ולראות את עצמו כדמות כריזמטית ולקבל את המנהיג שבחוץ בפנים.

כאשר התלמיד מוכן המורה נעלם…..מטה זטי מורה רוחנית .