לוטם שעיר

lutem-sairלוטם שעיר

Ixiolrion tataricum

אופן הפעולה: התמצית משחררת אנשים מהצורך בגאווה, ביהירות ובהתנשאות על אנשים אחרים כדי להרגיש טוב עם עצמם.

תיאור בהרחבה:
הגאווה/יהירות היא אחת מהפנים של האגו ונובעת מפער בין הדימוי העצמי שהאדם מיחס לעצמו לבין המציאות. גאווה היא מתן ערך עצמי המבוססת לא על מעשיו של האדם, אלא על השוואה בינו לבין אנשים אחרים כשבדמיונו הוא נעלה עליהם ויהירות היא כאשר האדם מתפאר ומדגיש את יתרונותיו ומשבח אותם בפני עצמו ובפני אחרים, ניתן לקרוא לכך גם שחצנות.

אם האדם יודע ערך עצמו מתגלה בו ענווה וצניעות.

גאווה מדגישה את החשיבות שמייחסים אנשים לעליונות הסטאטוס. קיים פחד ואי בטחון בגאווה כיוון שכאשר מטרת האדם היא היותו מאוד מוערך והשגת סטאטוס באופן אוטומטיהאדם מערב עצמו מייד בפחד לאבדו. ככל שאדם יש פחות ביטחון עצמי וכוח כך יתעורר בו הצורך בגאווה.

תחושת העוצמה של האדם הנובעת ממשהו דמיוני,איננה אמיתית, כך שבעצם לב הגאווה הוא דחיית עצמית של האדם שבסתר מעריך את עצמו כחסר כוח ולכן יעדיף להקטין את הזולת משום שבאשלייתו הוא חושב שכך הוא מעצים את עצמו.

התמצית עוזרת לחבר את האדם לעצמי האמיתי שלו זה שאינו מבוסס על גאווה ויהירות לצורך הרגשתו הטובה.