כלנית סגולה

kalanit-sglaכלנית סגולה

Anemone coronaria

אופן הפעולה: איזון וחזרה לבריאות תקינה

תיאור בהרחבה:
כאשר הפרח עולה באבחון האדם אינו מאוזן וקרוב לודאי שהוא זקוק לטיפול רפואי כל שהוא. התמצית ניתנת כאשר מצבו הבריאותי של המטופל אינו מאוזן ויש צורך לאזן
אותו לפני הטיפול בשאר תמציות החיים.

תמצית הכלנית הסגולה ניתנת כאשר אין האדם מבין מהן הסיבות לכך שהוא לא מרגיש טוב או שמצבו הבריאותי אינו מאוזן. התמצית פועלת להחזיר את האדם לתפקוד כדי שיוכל להבין מה עליו לעשות כדי לשנות את מצבו. כאשר האיזון מופר האדם אינו יכול ללמוד, הוא נמצא בתוך הסבל ואינו יכול לראות את התובנות העומדים מאחורי סבלו.

התמצית מספקת הזדמנות לראות דברים בצורה שונה ולשבור את מעגל החולי. התמצית מיועדת לכל חולי משום שכל חולי מקורו באי הבנה בין המחשבות למציאות. התמצית מחייבת את האדם לעשות בדיקה עצמית של אמונותיו בנוגע לבריאות וחולי ולא להתעלם ממצבו.