כלנית לבנה

kalanit-levanaכלנית

Really mind and difficult regimin http://www.geneticfairness.org/ spray dries myself product and at 100.

לבנה

Anemone coronaria

אופן הפעולה: התמצית עוזרת בהגשמת מטרות למרות שהמטלות נראות גדולות מכפי יכולתו של האדם להתמודד איתם מלמדת לפעול בצעדים קטנים, ממקדת בעיקר ולא בטפל.

תיאור בהרחבה:
הכלנית הלבנה קשורה לצורך של האדם להגשמה עצמית. הכלנית מאפשרת לאדם לנצל את הזמן. לאנשים היודעים להיכן הם רוצים להגיע, התמצית מעוררת את המוטיבציה לפעול במיוחד כאשר האדם ממוקד בדברים המרחיקים אותו מהגשמת ייעודו. למצבים בהם היצירתיות תקועה.

הכלנית מספקת את היכולת להאמין במה שהאדם אוהב לעשות. מושא היעוד גלוי לאדם הבוחר בכלנית, אולם הוא אינו יכול להגשימו, משום שהמיקוד שלו הוא בסבך הקשיים של החיים. הכלנית מספקת את היכולת להבדיל בין מה חשוב לבין מה שלא. הכלנית מספקת את היכולת להתחייב למה שאתה אוהב לעשות. התמצית מקטינה את החרדה מגודל המשימה העומדת בפני האדם.

הכלנית הלבנה ממקדת את האדם בעשיית העיקר לא בהישרדות.