טיון דביק

tayun-davikטיון דביק

strong Inula Helenium

אופן הפעולה: לאנשים שאינם יודעים להגיד לא ומבטלים את עצמם בפני אחרים התמצית עוזרת לאדם להציב גבולות לעצמו ולסביבתו.

תיאור בהרחבה: לאנשים המתקשים להציב גבולות לעצמם ולסביבתם. בעלי אופי נוח ומוכנים לוותר הרבה למען אחרים, מקום העבודה, המשפחה. אין הם יכולים לאכזב פוסעים חרישית כדי שלא יבחינו בהם וכדי שלא יפריעו לאף אחד. בעלי רצון חלש, שמחים לרצות, בגלל אופים העדין יחפשו לעצמם בני זוג בעלי עוצמה שיגנו עליהם. לא אכפת להם שיתנהגו כלפיהם בחוסר הגינות בתנאים האלו, יכולים להגיע למצבים של ניצול. לא מביעים את דעתם בפומבי ומאמצים לעצמם את דעת הרוב כדי להימנע מקשיים. חלשים פיזית. לא מביעים את דעתם בפומבי, נמנעים מעימותים ומאמצים לעצמם את דעת הרוב כדי להימנע מחיכוכים. התמצית עוזרת לאדם להיות אסרטיבי, לעמוד על שלו, להציב לעצמו גבולות, ולהגיד לא. לעיתים לאדם כזה יש נטייה להתמכרויות, כי אין הוא יודע להגיד לא לדחפיו.