חרצית דביקה

hartzitחרצית דביקה

Chrysanthemum viscosum

אופן הפעולה: אנשים תומכים, שאינם מכירים בכישוריהם ויוצרים מערכות יחסים תלותיות עם אנשים המיצגים את הכישורים שלדעתם אין להם.

תיאור לאנשים הבוחרים בתחום מסוים של חייהם להיות תלויים באנשים אחרים, כי אין הם מאמינים בעצמם, בכישוריהם. בנוסף אין הם אוהבים להתאמץ ולפתח אותם חלקם יכול אף לחשוב כי אין להם כישורים. אנשים אלה הם בעלי דימוי עצמי נמוך ומתקשים ליזום ולפעול, משום שהם חושבים שאין הם יכולים לספק את הצרכים שלהם בכוחות עצמם.

טיפוס החרצית אינו חי חיים קשים, הוא צריך לגדול, הוא עדיין לא השתחרר מהצורך לקבל מאחרים ולהיות תלוי בהם. התמצית מאפשרת לפרוץ את כלוב הספקות ביכולות האישיים ולצאת לעולם.

מספקת ביטחון ביכולות ורצון להגשים אותם.