חיננית הבתה

hinanit-habataחיננית הבתה

Belis silvestris

אופן הפעולה: לאנשים שחוו התעללות פיזית ונפשית, גם למצבים בהם האדם מתעלל בעצמו.

תיאור בהרחבה:
חיננית הבתה מאפשרת לאדם לראות שמאוד קשה להדחיק פצעים רגשיים. פצע רגשי הוא אירוע הגורם לאדם כאב וסבל למרות שהוא חלף עבר לו, שהאדם אינו מקבל אותו כאירוע עברי, וחוזר עליו בזיכרונו בהווה למרות שהאירוע הסתיים, שוב ושוב. האדם המשחזר את האירועים מתעלל בעצמו משום שלמרות שהאירוע עבר לפני זמן השחזור גורם לאדם לחוות את האירוע שוב ושוב כאילו הוא קרה עכשיו. חיננית הבתה מאפשרת לאדם להיות משוחרר מעברו ולקבל את האירוע.

החיים אינם נעצרים הם ממשיכים לאן שהם צריכים, אך האדם יכול בזיכרונו להישאר באותו בעברו. החיים אינם מקבלים מציאות שאינה זורמת ומשתנה לכן אין הם מכירים בקיבעון מחשבתי. הסבל נוצר תמיד כאשר המחשבה הממוקדת בעבר אינה יכולה לקבל את ה"חיים" בהווה. התמצית משחררת את האדם מהקיבעון במיוחד במצבים של התעללות פיזית(מכות אונס) או התעללות מילולית (נפשית).