חבצלת החוף

havatzelet-hachufחבצלת החוף

Pancratium maritimum

אופן הפעולה: לאנשים עם תבניות חשיבה מקובעות. התמצית משחררת משתלטנות וכפייה הצורך להיות צודק, משחררת מראיית מציאות בצבעים של שחור ולבן בלבד.

תיאור בהרחבה:
תמצית השליטה, מגיבים אליו אנשים המאמינים כי בתחום מסוים, רק מה שהם חושבים הוא נכון וראוי. עקשנים, ורואים את החיים רק בגוונים של שחור ולבן. התמצית מיועדת לשינוי החשיבה המקובעת, ולפתיחות מול המציאות וגווניה הרבים. לאנשים החושבים כי אנשים, חברות או העולם צריך להיות כפי שהם יודעים שהם צריכים להיות. אוהבים להתווכח לשם הויכוח וחשוב להם להיות צודקים. לאנשים החושבים שאם הם יפסיקו להתווכח עם מה שקרה, יגרע הדבר מכוחם.

התמצית משחררת את האנרגיה הכלואה בתבנית המחשבה המתווכחת עם המציאות, ומאפשרת לאדם לא לקחת אירועים באופן אישי, לראות דברים מנקודת מבט רחבה, ולהתחשב בדעותיהם של אנשים אחרים. לכן, התמצית מעצבת קרבה למציאות כפי שהיא, לא כפי שהאדם היה רוצה לראות אותה.