חבלבל החוף

habalbal-hachufחבלבל החוף

 

Convolvulus secundus

אופן הפעולה: לאנשים החושבים כי הם קורבנות של החיים, התמצית עוזרת לאדם להשתחרר מהתפיסה כי הם תלויים ברצונם של אנשים אחרים.

תיאור בהרחבה:
התמצית עוזרת לאנשים

שנפגעו וחושבים כי הם חייהם נהרסו ללא יכולת לשקמם. התמצית עוזרת לשנות את אמונתם בקורבנות כמציאות ולהחזיר לעצמם את כוחם אותו הם נותנים למקרבן או לאירוע. קורבן, הוא אדם החושב כי אושרו נשלל ממנו בגלל אנשים או מאורעות חיצוניים שנכפו עליו כנגד רצונו.

המקור לסבל של הקורבן הוא שהוא חושב כי האירוע הפוגע לא היה צריך להתרחש, במילים אחרות הוא אומר "למה זה מגיע לי". גם אם הוא יקבל הכרה לסבלו, והמקרבן ייקח אחריות על מעשיו אין הוא יכול לשנות את העובדה שהאירוע התרחש, לכן המצב של הקרבן ברוב המקרים נותר כפי שהוא.

הבעיה של הקורבן היא שהוא מחובר לעברו ואין הוא יכול לשחרר אותו במחשבותיו. האירוע חלף ועבר אך רישומו נותר. כל עוד נותרת המחשבה "זה לא היה צריך להיות כך" של

האדם משלים עם מה שקרה לו וכל עוד הוא אינו משלים אין הוא משוחרר. התמצית עוזרת לקבל את העבר כדבר שהוא בלתי אפשרי לשינוי, ולהכיר במחשבות האומרות כי ניתן היה למנוע את האירוע, כשקריות.