זהבית דמשקאית

זהבית דמשקאית

Gagea chlorantha

zehavitאופן הפעולה: תמצית האידיאליסטים, התמצית משחררת אנשים בעלי דרישות גבוהות מעצמם ומהעולם (עד להקרבה עצמית) מאידיאליים בלתי אפשריים.

תיאור בהרחבה:

לאדם יש שתי אפשרויות בחירה איך לחיות את חייו, על פי המציאות או על פי המחשבות והאמונות שלו. האידיאליסט אינו מתחשב במציאות, יש לו תפיסת עולם חשיבתית מנומקת אך מנותקת ממה שקורה עכשיו. מבחינתו הוא יודע איך העולם צריך להיות ולהתנהל, איך אנשים צריכים לחשוב מה טוב ומה מרע ולכן העולם החיצוני אינו בסדר כפי שהוא. האידיאליסט מחמיר עם עצמו כמו עם הזולת, וכדי לשמר את הסטנדרטים המוסריים שלו הוא יכול להגיע לידי סיגוף. אנשים אלה לעיתים

הם בעלי גוף מאוד רזה ומסתפקים במועט. התמצית משחררת את האדם מתלותו באידיאל ומהקרבה עצמית, ומאפשרת לו להתאים את עצמו למציאות ללא רגשות אשם (ראה שנק החורש).