הטרוטקה

hetrutekaהטרוטקה

Heterotheca subaxilaris

אופן הפעולה: האדם בתחום מסוים של חייו מגלה אנוכיות כלפי הזולת וחושב רק על עצמו וצרכיו, התמצית מלמדת את האדם את השיעור שכאשר האדם חושב על הזולת, על עצמו הוא חושב.

תיאור בהרחבה:
זו התמצית המאפשרת לאנשים לתרום איברים לזולת כאשר הם בריאים. מאפשרת לאנשים לחשוב על מצבים בהם אנשים אינם מסוגלים לדאוג לעצמם ולהכין תשובה קודם לכן. המפתח לראיית מציאות עתידית קשור ביכולת לראות מה הם הצרכים של בני האדם ולהיענות להם.

התמצית מלמדת שכאשר אתה מקבל מתנה אתה בעצם מקבל פיקדון שאתה אמור להעביר אותו הלאה, שום דבר אינו אישי וכל דבר שאנו מקבלים בסופו של דבר יעבור ידיים, ולכן למעשה אין דבר שהוא שלך.

במקרים מסוימים התמצית אומרת שאתה מחזיק בדבר שעליו להעבור בעלות שחרר אותו עכשיו.