איזון ומה גורם לנו לאבד אותו

DSC_0046

מהו הגורם העיקרי ליציאה מאיזון?

גוף האדם הוא למעשה "שדה אישי" המכיל "אנרגיה חיונית". הוא מקבל את האנרגיה החיונית בעיקר מ"השדה האוניברסלי" (החובק-כל), שהוא המקור של "האנרגיה האוניברסלית" (אנו יודעים כי גם השדה האישי אינו אלא ריכוז של השדה האוניברסלי).

המקור העיקרי של רוב המחלות (אם לא של כולן) הוא חוסר איזון ברמת "האנרגיה החיונית", החשובה כל כך לחייו הבריאים של הגוף. ללא אנרגיה חיונית מספיקה הגוף מאבד את הדלק שלו ועמו את היכולת לתפקד כיאות. המערכת החיסונית נחלשת והופכת רגישה לווירוסים, לבקטריות או למחלות באופן כללי.

הכמות המינימלית של אנרגיה חיונית הדרושה לשמירת הבריאות קשה מאוד למדידה במעבדה. אף על פי כן, אנו נסמן ב-Emin את הרמה המזערית של אנרגיה חיונית הדרושה לקיום ומספיקה לכל המטרות. כמות האנרגיה החיונית הדרושה לגוף בריא היא בדרך כלל גבוהה יותר מ-Eminואנו נסמן זאת בפשטות כ-E, שיציין את כמות האנרגיה החיונית שהגוף (או האיבר בגוף, תלוי בהקשר) זקוק לה בפועל. במלים אחרות, כאשרE גבוה מ-Emin, הכל בסדר, אולם כאשר E יורד מתחת לסף Emin, קרוב לוודאי שיופיעו מחלות. שדה האנרגיה האוניברסלית העדין מספק ללא הרף אנרגיה אוניברסלית לגוף, וזה, במצבים נורמליים, שומר על E הגבוה מ- .Eminאולם, כפי שנראה להלן, במצבים מסויימים E יורד מתחת ל-Emin ועובדה זו מזמינה מחלות.

יש לזכור שהגוף הוא שדה בודד הרוטט בתדירות מסוימת (או בשילוב של תדרים). כאשר רמת האנרגיה החיונית עולה, עולות גם הרטיטות, ולהפך. כך שהאנרגיה ורטיטות הגוף קשורות זו לזו. דברים מסוימים אחראים לירידה בשני הגורמים הללו.

לחץ נפשי ממושך או קיצוני מחליש את המערכת החיסונית של כל הגוף באופן כזה, שגם האנרגיה החיונית והרטיטות של הגוף נחלשות. יתרה מכך, אם הלחץ נובע מרגשות מודחקים היוצרים מתח בחלק זה או אחר של הגוף (גפיים או איבר פנימי), אזי האנרגיה החיונית (והרטיטות המתאימות) של אותו חלק תרד בצורה משמעותית. התוצאה: E עלול לרדת מתחת ל-Emin, מה שעלול לגרום להופעת מחלה באזור זה.

לחץ נפשי, הגורם למתח כרוני או קיצוני בגוף, הוא הגורם הראשוני של כל המחלות, משום שהוא משפיע ישירות על רטיטות הגוף באמצעות צמצום האנרגיה החיונית שלו. הגוף, בהיותו שדה אנרגטי, מאוד פגיע ללחץ. כל הסיבות האחרות אינן אלא סיבות משניות ובמלים אחרות, כל הסיבות האחרות נובעות מהסיבה הראשונה). רופא, לדוגמה, המטפל בתרופות בקיבתו של חולה מטפל בתסמינים של המחלה ולא במקור. ריפוי מוחלט יכול להתרחש רק באמצעות עבודה עם אנרגיה אוניברסלית, כפי שנראה להלן, שתפיג את המתח ותעלה את רטיטות הגוף, ולחילופין תשקם את האנרגיה החיונית ותחזיר אותה למינימום הדרוש לתפקוד בריא.

יש לציין עוד כי גם פגמים גנטיים או פגיעות גופניות, התורמים לנטייה למחלות ברוב המקרים, אינם יכולים להיות הסיבות היחידות למחלה. מחלה תמיד מלווה בגורם נוסף, הקשור ל"תגובת לחץ".