דם מכבים

dam-hamakabimדם המכבים

Helichrysum sanguineum

אופן הפעולה: לאנשים המפחדים לחוות הצלחה ולכן אינם יודעים לערוך תוכניות לטווח רחוק, התמצית מאפשרת להכיר בפחד מהצלחה ולהתגבר עליו.

תיאור בהרחבה: דפ מכבים מיועד לאנשים שאינם יודעים להציב מטרות ולהגשימם ומפחדים לחוות הצלחה. במילים אחרות הם מסוגלים לשים במו ידיהם מקלות בגלגליהם. כאשר האדם מגיב לתמצית זו הוא אינו מסופק מאיך שחייו מתנהלים, אך בו זמנית הוא אינו עושה די כדי לשנות אותם. או כאשר הוא פועל, הוא ידאג בסופו של דבר שמעשיו לא יגיע לידי הגשמה מפחד ההצלחה. לאנשים החושבים בשביל מה לפעול ולשם מה מה להתאמץ…. דם מכבים מתאים לאנשים החושבים כי אם יצליחו לא יאהבו אותם, לכן אינם אינם מתאמצים להגשים את ייחודיותם. פחד מהצלחה הוא פחד מלחוות אהבה, ההצלחה נתפסת כמכשול לאהבה וגורמת לאדם לפעול בניגוד לשאיפותיו. התמצית מאפשרת לאדם לזכור כי אם הוא מפחד מאהבה הוא מפחד מהדבר היחידי היכול לספק לו את חווית ההצלחה. התמצית פועלת על הזכות להגשים את היעוד שלנו, להציב מטרות וליצור. זו התרומה של כל אחד מבני האדם לעולם בו אנו חיים. הצלחה היא תוצר הלוואי של הגשמת יעודנו.