דודא רפואית

duda-refuitדודא רפואית

Mandragora autumnalis Solanaceae

אופן הפעולה: משחררת את האנשים מהקושי להתמודד עם מצבים של חוסר וודאות.

תיאור בהרחבה:
לאנשים החושבים, כי ללא איסוף מידע תמידי לא יצליחו להתמודד עם דברים לא צפויים. לאנשים החייבים לדעת מה קורה עם הקרובים להם כי חוסר ידיעה גורם להם חרדה. החשש שלהם הוא שאם יקרו דברים לא צפויים הוא לא יוכל להתמודד איתם אם לא ידע עליהם מראש.

הבעיה שדברים לא צפויים קורים כל הזמן, ומכיוון שהם קורים, טיפוס הדודא הרפואי נמצא בחרדות. מכיוון שאין הוא יכול לחזות את מה שיקרה, הוא ידאג לתכנן כל דבר בקפידה, וישתדל לא להשאיר דבר ליד המקרה. המילה אקראיות היא מילת גנאי עבורו.

היכולת לשהות במצב של אי-ידיעה מאפשרת לאדם להישאר רגוע גם כאשר המציאות אינה נוחה. התמצית עוזרת לאדם לקבל את המציאות ולהיות נינוח עם מה שקורה. היא מאפשרת לאדם להבין שכאשר אירוע קורה, גם כשהוא לא צפוי, אין הוא תלוי באדם ולבטח שאינו קורה בגללו ולא נגדו, לכן קבלתו מאפשרת לדודא, להיות נינוח, ולצאת אל העולם גם בלי תכנונים ארוכים והקפדה על כל פרט ופרט.