דבורנית הדבורה

dvoranit-hadvuraדבורנית הדבורה

Ophrys apifera
אופן הפעולה: משחררת אנשים עם קשיים, קונפליקטים טראומות, וזיכרונות הקשורים בקושי להתמודד עם דמות גברית בחייהם.

תיאור בהרחבה:
דמות האב היא מודל להזדהות. הדמות מייצגת מודל לחיקוי אותה לוקח הילד/ילדה כדי לבנות לעצמו זהות וביטחון כלכלי ולהתמודד עם הצד הגברי של אישיותו. דמות האב היא דמות המעניקה ביטחון, בסכסוך ממושך או כאשר האב נעדר, נפטר או נעלם הביטחון נפגע. כאשר האב, חסר ואינו תומך בילד, או במקרים חמורים יותר פוגע בדרך זו או אחרת בילדיו, האמון נפגע, כי כאשר מי שאמור לספק בטחון הוא זה שפוגע בו נוצר קונפליקט.
לאנשים שנפגעו מדמות גברית כלשהי בילדותם.
הקונפליקט יכול להוביל לחיים ללא ביטחון ולאובדן האמון ביכולת לשרוד לבד. דמות האב מחייבת התמודדות עם החיים ללא רשת ביטחון ולא פחד מהתמודדות, אלא להשתמש בכוחות שיש לך למצוא את האב הנמצא בתוכך ולהתחבר אליו.
לכל המצבים בהם סובלים מחום,כוויות והתייבשות