בקיה שעירה

bekiaבקיה-שעירה
Vicia villosa
אופן הפעולה:
דאגה, אנשים דאגניים, ההופכים את חייהם של הזולת לשלהם , שחרור מדאגות, מאחריות לזולת, ומיקוד במה עלי לעשות למען הגשמת החזון שלי ולא של אחרים.
תיאור בהרחבה:
לאנשים ההופכים את צרכי הזולת לשלהם, ובדרך שוכחים את הצרכים של עצמם. לאנשים שבנסיבות שלעיתים נכפו עליהם, כגון מוות פתאומי של אב או אם, לקחו את האחריות לדאוג למשפחתם, ילדים, בעל הורים, על עצמם לתמיד, למרות שהילדים כבר בגרו.למצבים בהם האחריות נמשכת למרות שהילדים שהיו קטנים הפכו להיות מבוגרים. לאנשים הממשיכים להתערב יתר על המידה בחייהם של בני משפחתם ובכל מה שקורה להם, מתקשים לשחררם וסובלים כתוצאה מכך וממתח פיזי תמידי. התמצית עוזרת לאדם להגדיר את תחומי האחריות האמיתיים שלו (של חייו) כדי שיוכל להגדיר בדיוק רב ככל האפשר היכן נמצאת אחריותם של כל השאר. שחרור האחריות מעצמו עוזר לשפר את מערכת היחסים בין המעורבים משום שהיא מספקת בפעם הראשונה מרחב מחיה לכולם . מפתחת ומכוונת לעצמאות ולקבלת אחריות על חייו של האדם בלבד.