ארכובית שבטבטית

arkuvir-shhevatvatitארכובית שבטבטית

Polygonum

אופן הפעולה: אמון עצמי ללא תנאי.

<

תיאור בהרחבה:
מיועדת לאנשים הנמצאים בכל סוג של

סכסוך: סכסוכים כספיים, עם שכנים, גירושין כואבים, ריב בין בני משפחה וכו'. לאנשים שנפגעו מאדם קרוב ומתקשים לתת אמון בבני אדם, ובעצמם.

התמצית מאפשרת לראות את הסכסוך או את חוסר האמון באנשים כתהליך פנימי התלוי בחשיבה, ולא חיצוני במעשה. היא יכולה להוביל את הנפגע שאינו נותן אמון לשינוי צורת החשיבה: "לא היה צריך לעשות לי את זה" ל-"מה שקרה היה צריך לקרות ואני אתגבר".

התמצית מאפשרת לאדם לדעת כי אנשים ימשיכו לעשות פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם השקפת עולמנו, לכן מתן אמון באנשים זו היכולת לדעת כי לא משנה מה העולם החיצוני לנו הכולל גם את הקרובים לנו יעשה, אנחנו נתגבר ונתמודד.
<תמצית האמון העצמי.