אמת אחת

lotem

האם יש אמת אחת?

האם אתה רוצה לדעת את האמת או סיפורים על האמת?

  • כאשר אדם רוצה להתגבר על פחדיו הוא אמור לענות על השאלה הזו בכן. זו תחילתה של הדרך כי אם התשובה היא לא, אין מה לעשות חוץ משחרור האדם לדרכו. יש לקחת בחשבון כי גם אם האדם אומר כן, יכול להיות שהוא רוצה לשמוע דבר מה הקרוב לאמת הפרטית שלו אך לא להתגבר על פחדיו.

אם כך מה זו אמת אחת ומה זו אמת יחסית.

אמת יחסית היא אמת, סובייקטיבית, אישית, התלויה באמונתו ובמחשבותיו של האדם. כאמונה היא יכולה להיות בסתירה לאמונה/אמת סובייקטיבית יחסית אחרת, בה מחזיק אדם אחר.

קונפליקט יכול להיווצר, בין האדם לבין עצמו, בין האדם לזולתו, ובין האדם לעולם.

הדרך להראות את ההבדל בין אמת מוחלטת ליחסית הוא דרך הדוגמה הבאה:

חקלאי ושליח על קטנוע תל-אביבי יוצאים מהבית. הראשון מחכה לגשם כי חרש וזרע את אדמתו ופרנסתו תלויה בגשם. השני פרנסתו תלויה ביכולתו להגיע במהירות וללא פגע ממקום למקום. כאשר הגשם יורד, החקלאי שמח ורוכב האופנוע לא.

אם הבעיה היא בחוץ, איך זה יתכן ששני אנשים תופסים את אותו האירוע באופן שונה?

הסיבה אינה יכולה להיות בגשם כי אי אפשר ליחס לו כוונות אנושיות כגון: להיטיב עם החקלאי ולפגוע ברוכב הקטנוע. אם כך הסיבה היא באופן בה מתייחסים שניהם לגשם. והיחס קשור לדרך בה הם חושבים ולא לגשם ונשאלת השאלה מדוע?

משום שאנו משליכים על הגשם את המחשבות והאמונות שלנו איתם הם מזדהים.

משום שאנו משליכים על הגשם את המחשבות והאמונות שלנו אם הגשם פוגש אמונה שהוא טוב, המאמין בכך ירגיש טוב והמאמין כי הגשם אינו טוב יחווה תסכול וכעס.)

אם הגשם יפגוש רוכב אופנוע המאמין שהגשם הוא רע עבורו הוא ירגיש רע.

אי אפשר להגיד שהגשם היורד יורד כדי להיטיב עם החקלאי ולהזיק לרוכב האופנוע, אין לגשם תכונות אנושיות. לכן האדם קובע מה תהיה הרגשתו לגבי המציאות. לכן ההרגשה היא יחסית יש מי שיאהב את הגשם ויש מי שלא, לכן היחס הנובע מתפיסת העולם שלי אינו מוחלט, הוא נתון לשינויים, למצב הרוח שלי, ולמה שאני מאמין בו היום שיכול להשתנות מחר.

לכן אנו קוראים למה שאנו מאמינים בו אמת יחסית. כי היא מתייחסת לטוב ולרע, ערכים שאינם מוחלטים. אמת יחסית היא אמת, סובייקטיבית, אישית, התלויה באמונה של האדם שאכן היא כזו ולכן היא יכולה להיות בסתירה לאמת סובייקטיבית אחרת, בה מחזיק אדם אחר.

המישור של האמונות הוא מישור של טוב ורע מה שטוב לי רע לאחרי ויכול להיות ההפך, ומכיוון שטוב ורע הם מונחים יחסיים הם אינם יכולים להיות אמת מוחלטת.

לעומת זאת מה היא אמת מוחלטת היש דבר כזה?

אמת מוחלטת היא אמת שאיננה ניתנת לשינוי לכן היא נמצאת במישור אחר לגמרי. מוחלטת, במשמעות שאי אפשר לשנותה. כל הסבל של בני האדם בעולם נובע מכך שהאדם מתיחס לאמונותיו ולהרגשותיו כאמת מוחלטת, ולמה שקורה במציאות

כדבר מה שניתן לשנות אותו ולו בחשבה בלבד.

כל מה שנותר לאדם לעשות כאשר הוא פוגש באמת האחת, הוא קודם כל לקבל אותה ואחר-כך להתאים את מחשבותיו אליה ולא ההיפך.

אם כך מה זו אמת אחת?

אמת אחת, היא כל מה שקרה, התרחש, במציאות, בעבר.

מדוע בעבר? כי אי אפשר לשנות את העבר, הוא מוחלט!