אלון מצוי

alun-matzui

אלון מצוי

Quercus calliprinos

אופן הפעולה

מחסור באנרגיה פיזית, עייפות גדולה

תיאור בהרחבה

התמצית מקרבת את האדם – לעוצמתו הפנימית ומאפשרת לו למצוא כוחות גם כאשר הוא חושב כי אין לו. התמצית מטפלת בגורמים של העיפות, היא עוזרת לאדם לחשוב על הצרכים הפיזיולוגיים שלו ולא להתיש אותם, מאפשרת לשנות את הדרך בה הוא חושב ולהבין כי העיפות שלו היא תוצאה של דרך חיים הדורשת שינויי.

לאנשים מאוד פעילים העובדים מעל ומעבר ליכולתם, הלוקחים על עצמם מעל ומעבר. הם נחשבים כעובדים טובים ומסורים אך אינם יודעים לחלוק סמכויות
ובכך מתישים את עצמם. למצבים שלאחר מאמץ מרוכז כגון לידה, ריצת מרתון, ועבודה אל תוך הלילה כדי לעמוד בלוח זמנים מוכתב, המותיר את האדם תשוש ובלי כוחות