אירוס שחום

shahumkatalogאירוס שחום

Iris atrofusca

אופן הפעולה: שחרור מהשפעות חיצוניות של אנשים וסביבה דרך היכולת לקבל החלטות. הכלת מטופלים ללא השפעה

על השדה האנרגטי האישי.

תיאור בהרחבה:

אירוס שחום מספק הגנה למטפלים ולאנשים הנמצאים בסביבתם של אנשים סובלים. התמצית פועלת כמגן מפני השפעה זו. אנרגיה שלילית היא אנרגיה הנובעת ממחשבות כגון תסכול, קינאה, שנאה, חמדנות, זעם, עצב ופסימיות. כאשר אדם נמצא בסביבה של אנשים עם רגשות שליליים, אם אין הוא מחובר למקור העוצמה שלו הוא יושפע מהלך הרוח גם אם אין הוא מתכוון לכך. למטפלים היא מאפשרת לראות את מקור הבעיה של המטופל מבלי להזדהות איתה.

התמצית עוזרת לאנשים שאינם בטוחים בעצמם והמושפעים בקלות מדעותיהם של אנשים אחרים, ומשנים את דעתם לעיתים תכופות בגלל אותם אנשים, לבטוח בכוחם להתמודד עם האתגרים בכוחות עצמם.