אירוס ענף

anef-irusאירוס ענף

Iris bismarckiana

אופן הפעולה: לאנשים המתקשים בקבלת המקום והזמן בו הם נמצאים כמקום הנכון והמדוייק בו הם צריכים להיות.

תיאור בהרחבה:
לאנשים החושבים שהמקום בו הם נמצאים אינו המקום המתאים להם, ושאם היו חיים במקום אחר החיים שלהם היו נראים אחרת לגמרי. התמצית מלמדת אותנו כי איננו יכולים להיות בשתי מקומות בו זמנית ולכן המקום בו אנו נמצאים הוא בדיוק היכן שאנו צריכים להיות.

חיים זורמים כמו נחל, המחפש את הדרך המהירה ביותר להגיע אל מקורו, הים. הריחוק או הקרבה לים דומה לבני האדם הנולדים לשפע או למחסור בתחילת חייהם אך במשותף, למי שנולד רחוק מהים ולמי שנולד קרוב לים מטרה משותפת, שניהם רוצים לחזור אל הים. הנחל הזורם אינו מטיל ספק ביכולתו להגיע אל מקורו הוא פשוט זורם. החיים אותם חי בן האדם יכולים להיות נחל זורם אם הוא יקבל את המציאות כתוואי בו הוא צריך לזרום, כלומר היכן שהוא נמצא, זה בדיוק היכן שהוא צריך להיות ולא משנה היכן הוא נמצא הוא יכול להגיע אל הים.

המים מלמדים אותנו להסתגל לכל מציאות על-ידי זה שהם מראים לנו שהם מסתגלים לכל מציאות בה הם נמצאים. המציאות מספקת את הכלי אליו המים צריכים להסתגל. ההסתגלות מחייבת קבלה, משום שלא תמיד ניתן לראות את נקודת הסיום ולכוון אליה, הדבר המעניין הוא שהיכולת להסתגל מעצבת בסופו של דבר גם את הכלי/מציאות.

במילים אחרות אם אתה מסתגל למציאות ולא מתנגד לה אתה משפיע בדרך הזו גם עליה משום שאין היא מנותקת ממך.

כדי לעצב את הדרך אל תתנגד לה.