אירוס הנגב

hanegev-irusאירוס הנגב

Iris mariae

אופן הפעולה: לאנשים שאינם יודעים להקשיב לזולת, ולעצמם התמצית מחברת אותנו להקשבה ולמורה הפנימי.

תיאור בהרחבה:
אירוס הנגב מדבר על הקשבה. זו היכולת לשים את עצמך בצד(את האגו שלך) כאשר אתה מקשיב לאחר. הקשבה איננה רק היכולת לחזור על דבריו של הזולת ולהבין את דבריו בקרבה גבוהה לכוונתו.

הקשבה או אי הקשבה זו הדרך שאתה מפתח להתמודדות עם המציאות, אתה יכול לעבור שינוי רק אם אתה נמצא במצב של הקשבה. כאשר אתה שואל שאלות שאין לך עליהן תשובה כדי לקבל תשובה אמיתית עליך להקשיב לפנימיותך.

אירוס הנגב מדבר על הקשבה. זו התכונה הכי פחות מוערכת, קשה לאדם להקשיב לזולת ולכן קשה לנו להקשיב לעצמנו. דרך שאלת שאלות

אנו מעלים את הזיכרונות הגורמים לקונפליקטים ישנים לעלות על פני השטח, כל עוד הם קבורים תחת שכבות של צבע לא ניתן לראות את השכבה הבסיסית.

השאלות שאתה שואל את האדם העומד מולך מכוונות את האדם להקשיב לעצמו ואותך להיות קשוב למה שעולה. אם תוכל למצוא את הזמן להקשיב אינך צריך לעשות כלום הכול יהיה גלוי בפניך. התמצית של פרח זה מדברת על היכולת של האדם לעשות מעבר מדיבור להקשבה.

לאנשים שאינם יודעים להקשיב הרוצים להשמיע ולא לשמוע. לאנשים המתפרצים לדברי אנשים לפני שהם מסיימים את דבריהם. ניתן לראות אי הקשבה בתוכניות ישראליות כמו פופוליטיקה שבה האחד אינו מקשיב לדברי חברו וכל אחד קוטע את דבריו של השני והזוכה בדיון הוא בדרך כלל זה שצועק הכי הרבה.

מאפשרת חיבור למורה הפנימי ולתובנות המגיעות ממנו.