אירוס ארץ-ישראלי

אירוס ארץ-ישראלי

אירוס ארץ-ישראלי-תמציות פרחי ארץ ישראל

אירוס ארץ-ישראלי-תמציות פרחי ארץ ישראל

Iris palestina

אופן הפעולה
המרת זעם וכעס עצמיים שאינם מקבלים ביטוי למתינות, לאחווה ושלווה. לאנשים השומרים דברים בבטן ואינם משחררים אותם כי" זה לא מקובל".

תיאור בהרחבה

ניתן לחלק את התגובות לזעם לשתיים. זעם המופנה כלפי חוץ והמופנה כלפי פנים. לאנשים שאינם מבטאים את כעסיהם ואוגרים אותם בפנים. זעם הוא כעס שלא בא לידי ביטוי והודחק. הזעם הוא תוצר של תפיסה חשיבתית שבו הגורם החיצוני המעורר את הכעס, אינו נוהג כלפי, כפי שהמחשבה שלי אומרת כי הוא צריך להתנהג ולכן אני תופס זאת כלא בסדר, אבל מנוע מלעשות משהו לשנות את המצב. קבלת הצד השלילי ("לכעוס על אמא זה לא בסדר") שלנו תאפשר לנו לקבל את הכעס כחלק מאיתנו, משום שאם הוא הופיע במציאות, הרי שהוא קיים ובסדר. ההתעלמות מהכעס לא מסלקת אותו היא רק גורמת לו לצאת בעוצמה יתרה.