אירוס ארגמן

irus-argaman

אירוס ארגמן

Iris atropurpurea

אופן הפעולה: תמצית התבונה והאופטימיות. מעוררת את המערכת החיסונית. התבונה זו היכולת לחזור למציאות אחרי הליכה אחרי אשליות החשיבה הפסימית.

תיאור בהרחבה:

המגיב לתמצית הוא אדם שבתחומים מסוימים של חייו הוא ללא סיפוק ופסימי, המוצא פגם ואת השלילי בעולם ובמה שאנשים מסביבו עושים. הוא מניח שהוא יודע מה אנשים חושבים, ושהמניעים שלהם אף פעם אינם טובים בעיניו. כאשר דבר מה אינו מסתדר בהתאם להשקפת עולמו הוא נכנס לדכדוך, הוא אינו רואה בחיים הזדמנות ואינו מקבל קשיים כאתגר. אדם זה הוא פסימיסט שאינו רואה תקווה בקשיים, אלא מספק תשובה פסימית לכל שאלה על העתיד.א